onsdag 14. desember 2011

Teksturer
Teksturoppgave:
Tekstur handler om overflater, og hvordan vi opplever overflater visuelt og taktilt.
Vi skulle lage begge typene Tekstur.

Visuell tekstur:
Vi skulle ved hjelp av forskjellige typer papir, som silkepapir, kopipapir, servietter osv og tegneredskaper fra Cretacolor skrinet lage forskjellige teksturer. Metoden vi brukte, kalles rubbing. Vi la de forskjellige papirene over ting og "rubbet" over det da, som vi gjorde ved å tegne over tingene.
Vi satt sammen 9 kvadrat til et stort kvadrat.

Resultatet:
Taktil tekstur:
Da vi lagde taktil tekstur, klippet, kuttet og limte vi papir. 
Der og skulle vi ha 9 firkanter som vi satt sammen til et kvadrat.

Resultatet:
Jeg ble helt greit fornøyd med resultatet på mine teksturer. Det var en ganske lite motiverende oppgave.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar